Zavřít

Cookies na stránkách Díly-offroad.cz

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Pravidla obchodu

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů

  2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

 3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

 4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší  hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp. 

Možnosti platby

 Platba bankovním převodem :

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet třemi způsoby.

1. Bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. Složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet

3. Odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení :

číslo účtu: 1098066319 / 0800 Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce ze zahraničí e-mailem zákazníkovi spolu s částkou poštovného dle platných tarifů České pošty nebo společnosti PPL. Variabilní symbol je zhodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno.

Dobírkou :

Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky.

Hotově, osobní odběr :

V tomto případě zaplatíte hotově při převzetí zboží. 

Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, společností PPL i na soukromé adresy a nebo je možno si je vyzvednout osobně.

2. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.

Výměna zboží :

Zakoupené zboží standartně neměníme. Pouze po předchozí telefonické dohodě.

Reklamační řád 

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zakoupeného zboží prokazuje kupující původ fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat.
 • Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Fotografie a obrázky výrobků zveřejněné na našich stránkách jsou pouze ilustrační a nemusí představovat skutečnou podobu výrobku.
 • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na dokladu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do dvou pracovních dnů po převzetí.
 • Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
 • Montáž dílů a dolňků doporučuji přenechat odborné firmě. Na poškození vzniklé neodbornou montáží nelze uplatnit reklamaci.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.


Záruka vrácení peněz

 • V souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách poskytujeme následující záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na soukromé osoby, nikoliv na objednávky firem (s uvedeným IČO).
 • Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit, toto ustanovení platí jen při objednání a dodání zboží "na dálku", tj. tehdy, když nemáte možnost si zboží před zaplacením prohlédnout a vyzkoušet.
 • Záruka vrácení zboží se vztahuje na veškeré zboží, vrácené do 14-ti dnů od přijetí zboží od přepravce nebo osobním odběru.
 • Zboží nesmí vykazovat známky mechanického poškození způsobené nesprávným zacházením se zbožím.
 • Skládá-li se zboží z více částí (montážní sady) musí být zboží vráceno v kompletním složení.
 • Při vrácení zboží je nutné vrátit také veškeré doklady, jako je faktura, daňový doklad atd.
 • V rámci této služby jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné (expediční náklady). Vrácená částka bude rovna ceně výrobku v době nákupu a může být snížena o slevy, které prodávající při prodeji zboží zákazníkovi poskytl. 
 • Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

 • Chcete-li využít služby vrácení peněz, postupujte následovně:

a) kontaktujte prodávajícího;
b) zboží, splňující uvedené podmínky, zabalte a do 14 dnů od obdržení zásilky odešlete s obdrženými náležitostmi a na adresu poskytnutou prodávajícím;
c) zboží posílejte pojištěné jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace;
d) po kontrole stavu a kompletnosti zboží Vám budou peníze vráceny poštovní složenkou nebo převodem na účet (v případě vrácení poštovní složenkou Vám bude odečten poplatek za vrácení peněz, který si účtuje Česká pošta). Vrácení platby proběhne do 30 dnů od přijetí zásilky. 

 • Provozovatel po posouzení vzniklé situace spojené s vrácením zboží může odebrat a příště neposkytnout slevy nebo výhody pro nákup zboží nebo s klientem dále již v budoucnu nespolupracovat. 
 • Před odesláním vraceného zboží je nutné informovat prodejce a dohodnout formu odeslání, balík musí splňovat definovaná kriteria; v opačném případě bude balík vrácen na Vaše náklady bez vyřízení! Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech.
 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 • V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 

Storno objednávky ze strany kupujícího

 • Kupující může každou objednávku zrušit bez udání důvodu do 24 hodin a to telefonicky nebo e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a předmět objednávky.
 • V případě zrušení objednávky již po expedici bude vyžadován po kupujícím STORNO POPLATEK ve výši 200Kč a pokud byla objednávka již odeslána tak i částka za ušlé poštovné. 

Upozornění

 • Za případné poškození vozu nebo jeho částí, způsobeno neodbornou montáží námi nabízených výrobků, neručíme !!! 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4. Výrobek byl poškozen působením živlů.

5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje). 

Zálohy na objednané zboží

 • U některých výrobků požadujeme zasílání záloh na náš účet. Jde o specifické dražší zboží, které není skladem a jehož hodnota přesahuje 30.000Kč a na další vybrané produkty. U jednotlivých produktů jste o této skutečnosti automaticky informováni během objednávky. Po té je Vám zaslána výše částky, kterou můžete zaplatit několika následujícími způsoby:

             1. převodem na bankovní účet komerční banky 265967866 / 0300
             2. složenkou typu C na naší adresu
             3. složením hotovosti při osobním kontaktu - bude vystavem doklad o přijaté platbě

Žádám Vás, abyste u každé platby uváděli jako identifikaci datum objednávky, popř. Váš mobilní telefon. Děkuji předem za pochopení. 

Ochrana osobních údajů

 • Veškeré údaje o všech našich zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od svých zákazníků užívám výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
 • Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládám s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Výjimku představují pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.
 • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání propagačních materiálů, a to bez výjimky všem neregistrovaným zákazníkům. Registrovaní uživatelé mají možnost si při registraci zvolit možnost zasílání novinek a propagačních materiálů. Zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně zamezíme doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka.

 

Děkujeme Vám za prostudování našich obchodních podmínek a věříme, že budete s našimi službami maximálně spokojeni.

 

Rychlý kontakt

725 355 995
Po/Pá07:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Všechny kontakty